Paratges naturals

L'1 d’agost de 2008, el Consell de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme, i Habitatge, va declarar Paratge Natural Municipal (PNM) l’enclavament denominat El Castell, al terme municipal d’Atzeneta del Maestrat. Amb aquesta declaració es pretén contribuir a aconseguir una ràpida regeneració i recuperació dels valors naturals i culturals que es van veure afectats per l’incendi forestal que va assolar la comarca a l’agost de 2007.

Aquest acord en el que es declara Paratge Natural Municipal el Castell apareix publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de data 06/08/2008.

Per tot això, i a iniciativa de l’Ajuntament d’Atzeneta del Maestrat i de la Generalitat, a l’exercici de les seues competències autonòmiques en la matèria, s’ha aconseguit la declaració d’un règim especial de protecció i conservació dels valors naturals d’aquest espai.

Així, la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d’espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana, estableix la figura de protecció denominada Paratge Natural Municipal, que regula posteriorment el Decret 161/2004, de 3 de setembre, del Consell, la qual s’adapta a les característiques d’aquest enclavament i permet la via jurídica idònia per a la consecució dels objectius previstos.

Respecte als valors patrimonials i culturals, destaca de forma excellent el Castell, fortificació d’ús defensiu que data de l’any 1516, que dóna nom al Paratge Natural Municipal i que es troba catalogat com a Bé d’Interés Cultural (BIC), tant en el Registre de Béns d’Interés Cultural del Patrimoni Històric Espanyol, com, a nivell autonòmic, en el Registre del Patrimoni Cultural Valencià.

Amb posterioritat, juntament amb aquest es va construir una ermita, destinació de dues romeries anuals que es realitzen des del poble d’Atzeneta. També es troba, dins dels límits del Paratge, un jaciment arqueològic denominat Ermita de Sant Joan. Es tracta d’un poblat iber adscrit a l’edat de bronze (III mil•lenni a.C.), i posteriorment medieval, en el qual s’han trobat fragments de sílex i ceràmica.

Si voleu obtenir més informació Polse ací .

 

CASTELL-1
CASTELL-2
CASTELL-3
CASTELL- 4

Vols comentar-nos alguna cosa?
Util

T'ha semblat útil aquesta informació?

CAPTCHA Aquesta pregunta és per a comprovar si vostè és un visitant humà i prevenir enviaments de spam automatitzat.

Les dades per Vosté facilite seran tractats per Ajuntament de Atzeneta del Maestrat, en qualitat de Responsable de Tractament, amb la finalitat de gestionar les queixes, suggeriments i agraïments.

La base de legitimació del tractament de les seues dades es troba en el consentiment manifestat per Vosté mitjançant l'enviament del present formulari, d'acord amb l'article 6.1.a) del Reglament General de Protecció de Dades.

Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació. En qualsevol cas, les dades podran ser conservats, en el seu cas, amb finalitats d'arxiu d'interés públic, fins d'investigació científica i històrica o fins estadístics.

Les dades no seran cedits a tercers, llevat que siguen comunicats a les entitats públiques o privades, a les quals siga necessari o obligatori cedir aquests per a poder gestionar la seua sol·licitud, així com en els supòsits previstos, segons Llei.

Vosté podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, en el seu cas, Oposició. A aquest efecte, haurà de presentar un escrit en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament/Mancomunitat: Plaça Major, 2, Ajuntament de Atzeneta del Maestrat, CP: 12132, privíncia de Castelló, o, en el seu cas, al nostre Delegat de Protecció de Dades dpd@dipcas.es

En l'escrit haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita siga satisfet i, al seu torn, haurà de mostrar o, en cas d'enviament postal, acompanyar document identificatiu equivalent. En cas que actuara mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també document que acredite la representació i document identificatiu d'aquest.

Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).