Vés al contingut
#
0

Llista provisional persones admeses i excloses procés d'estabilització personal neteja

Per Resolució de Alcaldia número 2022-0449 de data 26/12/2022 s'aprova la relació provisional de persones admeses i excloses per a  la convocatòria excepcional per a l'estabilització de l'ocupació temporal de dues places de personal de neteja de la plantilla municipal.

En la Resolució s'indica que els aspirants disposen d'un termini de DEU  dies hàbils, a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci en el B.O.P. per a esmenar les faltes o acompanyar els documents preceptius que hagen motivat la seua no admissió.  

Etiquetes